לשכת המאמנים

לשכת המאמנים הינה לשכה המרכזת את כל המאמנים אשר עברו הסמכה בבתי ספר הכפופים לה. היא אמורה לתפקד כמו לשכת עורכי הדין או לשכת רואי חשבון.
תפקידה להציב דרישות מסוימות לבתי הספר, בהתאם לתקן הנקבע, במטרה לשפר את המקצוע ולשבח אותו ואת המאמנים.

חשוב לדעת
כיום לשכת המאמנים נמצאת בשלבי אישור חקיקה בכנסת. משמע, כל מי שחבר בלשכה יחשב מאמן מוסמך אשר עמד בקריטריונים שהציבה הלשכה בישראל.